Miksi jokin muu sovellus ei toimi oikein, kun automaattinen palomuuri on käytössä


Jos jokin muu tietokoneella käytetty ohjelma ei toimi oikein, kun ESET Smart Security -sovelluksen henkilökohtainen palomuuri on automaattisessa tilassa, tai jos ohjelma toimii vain palomuurin ollessa vuorovaikutteisessa tilassa, tutustu alla oleviin tietoihin.

Vuorovaikutteisessa tilassa laaditut säännöt eivät vaikuta automaattiseen tilaan. Automaattinen suodatustila (oletus) sallii

– kaiken lähtevän liikenteen
– kaiken saapuvan liikenteen, jonka on saattanut alulle jo aikaisemmin lähtevään liikenteeseen osallistunut ohjelma.

Automaattinen tila ei välttämättä sovellu käytettäväksi sellaisten ohjelmien kanssa (esim. BitTorrent), jotka käynnistävät useita yhteyksiä lähtevälle liikenteelle (vain yksi yhteys on sallittu) tai joiden on voitava käyttää saapuvaa liikennettä, jota ne eivät ole saattaneet alulle.

Jos automaattinen tila estää ohjelmaa toimimasta oikein, voit vaihtaa henkilökohtaisen palomuurin käytäntöön perustuvaan tilaan ja ottaa käyttöön kaksi ennalta määritettyä sääntöä, jotka jäljittelevät automaattisen tilan toimintaa. Lisätietoja on alla olevissa ohjeissa.

  1. Paina ESET Smart Security -sovelluksen pääikkunassa F5-näppäintä. Lisäasetusikkuna aukeaa.
  2. Napsauta ikkunan vasemmassa laidassa olevassa lisäasetuspuussa Henkilökohtainen palomuuri. Valitse avattavassa Suodatustila-valikossa Käytäntöön perustuva tila ja napsauta OK.
  3. Avaa lisäasetusikkuna painamalla F5-näppäintä. Valitse lisäasetuspuussa Säännöt ja vyöhykkeet ja napsauta sitten Asetukset...-painiketta kohdassa Vyöhyke- ja sääntöeditori.
  4. Valitse Salli kaikki lähtevä liikenne- ja Salli aloitettu saapuva liikenne -valintaruudut ja palaa sovelluksen pääikkunaan napsauttamalla kaksi kertaa OK. (Jos erilliset palomuurisäännöt eivät ole näkyvissä, napsauta Vaihda sovelluspuunäkymään.)
Henkilökohtainen palomuuri toimii nyt samalla tavalla kuin automaattisessa tilassa, mutta sallii poikkeuksien (sääntöjen) määrittämisen ongelmallisia sovelluksia varten