ESET Smart Security -sovelluksen roskapostinestomoduuli


Roskapostineston toiminta ja käyttäjän toimenpiteet

Roskapostinestomoduuli tunnistaa ei-toivotut sähköpostiviestit kahdella tavalla. Ensimmäisessä käytetään joukkoa perussääntöjä, joiden avulla ei-toivotut sähköpostiviestit suodatetaan automaattisesti. Nämä säännöt otetaan oletusarvoisesti käyttöön sovelluksen asennuksen aikana. Ne päivitetään virusmääritystietokannan päivityksen yhteydessä. Toinen tapa, jolla roskapostinestomoduuli tunnistaa ei-toivotut sähköpostiviestit, on Bayes-suodatus. Bayes-suodatin voidaan ohjelmoida käyttäjäkohtaisesti siten, että käyttäjä merkitsee riittävän määrän saapuneita viestejä joko sallituiksi tai roskapostiksi.

Jos käyttäjä saa roskapostia säännöllisesti tietystä osoitteesta, osoite voidaan lisätä estettyjen osoitteiden luetteloon. Jos tietystä osoitteesta lähetettyjä viestejä ei haluta koskaan merkittävän roskapostiksi, lähettäjän osoite voidaan lisätä sallittujen osoitteiden luetteloon. Lähtevien viestien vastaanottajat lisätään oletusarvoisesti automaattisesti sallittujen osoitteiden luetteloon.

Seuraavassa osassa kuvataan toimenpiteet, jos ei-toivottu sähköpostiviesti vastaanotetaan.

Postilaatikkoon on saapunut ei-toivottu viesti, mitä on tehtävä?

Jos roskapostinestoon käytetty sovellus ei ole suodattanut ei-toivottua viestiä, viestin tyyppi on todennäköisesti tuntematon. Viesti on merkittävä roskapostiksi. Valitse sähköpostiviesti ja napsauta ESET Smart Security -työkaluriviltä Roskaposti.

Viesti on merkitty virheellisesti roskapostiksi.

Jos sallittu sähköpostiviesti on luokiteltu roskapostiksi, viesti on luokiteltava uudelleen. Valitse ESET Smart Security -työkaluriviltä Ei roskapostia.

Saan säännöllisesti roskapostiviestejä samasta osoitteesta.

Jos roskapostia vastaanotetaan säännöllisesti tietystä osoitteesta, osoite voidaan lisätä estettyjen osoitteiden luetteloon. Osoite voidaan lisätä estettyjen osoitteiden luetteloon valitsemalla sähköpostiviesti ja painamalla Alt + S tai valitsemalla ESET Smart Security -työkaluriviltä Roskapostiosoite. Estettyjen sähköpostiosoitteiden luetteloon lisättyjä osoitteita voidaan tarkastella Roskapostin eston asetusten ikkunassa. Merkintöjä voidaan lisätä, muokata tai poistaa napsauttamalla ikkunaa hiiren kakkospainikkeella.

Roskapostinesto merkitsee luotettavasta osoitteesta lähetetyt viestit roskapostiksi.

Luotettavan lähettäjän sähköpostiosoite voidaan lisätä sallittujen osoitteiden luetteloon. Mitään luotettavasta osoitteesta saapuneita viestejä ei käsitellä roskapostina. Osoite voidaan lisätä sallittujen osoitteiden luetteloon valitsemalla ESET Smart Security -työkaluriviltä Luotettava osoite.

Bayes-suodatin

Bayes-roskapostisuodatus on tehokas sähköpostiviestien suodatustapa, jota käytetään lähes kaikissa virustentorjuntatuotteissa. Tekniikan avulla voidaan tunnistaa ei-toivotut sähköpostiviestit erittäin tarkasti. Bayes-suodatin voidaan ohjelmoida käyttäjäkohtaisesti.

Suodattimen toimintaperiaate on seuraava. Ohjelmointi tapahtuu ensimmäisessä vaiheessa. Käyttäjä merkitsee manuaalisesti riittävän määrän sähköpostiviestejä sallituiksi viesteiksi tai roskapostiksi (tavallisesti 200/200). Suodatin analysoi molemmat luokat ja oppii esimerkiksi, että roskapostiviesti sisältää usein tiettyjä sanoja, kuten rolex tai viagra. Sallitut viestit taas voidaan tunnistaa esimerkiksi lähettäjän perusteella (esimerkiksi perheenjäsen tai yhteystietoluettelossa oleva osoite). Kun tarpeeksi monta viestiä on käsitelty, Bayes-suodatin osaa antaa kullekin viestille roskaposti-indeksiarvon. Se määrittää, onko viesti roskapostia.

Ominaisuuden tärkein etu on sen joustavuus. Esimerkiksi jos käyttäjä on biologi, kaikille biologiaa tai siihen liittyviä tieteenaloja käsitteleville viesteille annetaan yleensä pienempi roskaposti-indeksin arvo. Jos viestissä on sanoja, jotka muuten määrittäisivät viestin ei-toivotuksi, mutta sen lähettäjä kuuluu yhteystietoluetteloon, viesti merkitään sallituksi. Tämä johtuu siitä, että lähettäjän kuuluminen yhteystietoluetteloon vähentää yleensä todennäköisyyttä, että viesti on roskapostia.

Palvelinpuolen hallinta

Palvelinpuolen hallintatoiminto on tekniikka, jolla voidaan tunnistaa massaroskapostitus vastaanotettujen sähköpostiviestien lukumäärän ja käyttäjien toimenpiteiden perusteella. Kukin viesti jättää yksilöllisen, sisältöön perustuvan digitaalisen jalanjäljen palvelimeen. Jalanjälki on yksilöllinen tunnistenumero, joka ei kerro mitään sähköpostiviestin sisällöstä. Kahdella täsmälleen samalla viestillä on sama jalanjälki.

Jos viesti merkitään roskapostiksi, sen jalanjälki lähetetään palvelimeen. Jos palvelin vastaanottaa useita samoja jalanjälkiä (jotka vastaavat tiettyä roskapostiviestiä), jalanjälki tallennetaan jalanjälkitietokantaan. Sovellus lähettää viestien jalanjäljet palvelimeen saapuvien viestien tarkistuksen yhteydessä. Palvelin palauttaa tiedot jalanjäljistä, jotka vastaavat käyttäjien aiemmin roskapostiksi merkitsemiä sähköpostiviestejä