TÄRKEÄÄ: Lue seuraavat tuotteen käyttöä koskevat käyttöehdot huolellisesti ennen tuotteen lataamista, asentamista, kopiointia tai käyttöä. LATAAMALLA, ASENTAMALLA TAI KOPIOIMALLA OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ ILMAISET, ETTÄ HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT.

Ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Tämän ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen (jäljempänä "Sopimus") osapuolet ovat ESET, spol. s r. o., kotipaikka Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia, merkitty Bratislavan I. käräjäoikeuden kaupparekisteriin, osa Sro, lisäys No 3586/B, BIN: 31 333 535, tai jokin toinen ESET Groupin yritys (jäljempänä "ESET" tai "Toimittaja") ja sinä, fyysinen tai juridinen henkilö (jäljempänä "Sinä" tai "Loppukäyttäjä"), ja Sinulla on oikeus käyttää tämän sopimuksen kohdassa 1 eriteltyä Ohjelmistoa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kohdassa 1 määritetty Ohjelmisto voidaan tallentaa tallennusvälineeseen, lähettää sähköpostitse, ladata Internetistä, ladata Toimittajan palvelimelta tai hankkia muista lähteistä alla mainittujen ehtojen mukaisesti.

TÄMÄ ON LOPPUKÄYTTÄJÄN OIKEUKSIA KOSKEVA SOPIMUS, EI MYYNTISOPIMUS. Toimittaja omistaa edelleen Ohjelmiston kopion ja myyntipaketin sisältämän fyysisen median sekä kaikki muut kopiot, joiden käyttövaltuudet Loppukäyttäjällä on tämän sopimuksen mukaisesti.

Napsauttamalla "Hyväksyn"-painiketta Ohjelmiston asennuksen, lataamisen, kopioinnin tai käytön aikana ilmoitat hyväksyväsi tämän Sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja, napsauta "En hyväksy" -painiketta, peruuta asennus tai lataaminen tai hävitä tai palauta Ohjelmisto, asennusväline, Ohjelmistoon liittyvä dokumentaatio ja myyntikuitti ESETille tai jälleenmyyntipisteeseen, josta olet hankkinut Ohjelmiston.

KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA OSOITAT, ETTÄ OLET LUKENUT TÄMÄN SOPIMUKSEN, OLET YMMÄRTÄNYT SEN JA SITOUDUT NOUDATTAMAAN SEN EHTOJA.

1. Ohjelmisto. Tässä Sopimuksessa sanalla "Ohjelmisto" viitataan seuraavaan: (i) ESET Smart Security PREMIUM 10 -tietokoneohjelmaa ja kaikkia sen osia, (ii) levykkeiden, CD-levyjen, DVD-levyjen, sähköpostien ja niiden liitteiden sisältöä tai muita tallennusvälineitä, joihin tämä Sopimus on liitetty, myös palveluntarjoajan tallennusvälineestä, sähköpostista tai Internetistä ladattuna objektikoodin muodossa lähetettyä Ohjelmistoa, (iii) Ohjelmistoon liittyviä kirjallisia opetusmateriaaleja ja muuta mahdollista dokumentaatiota, kuten esimerkiksi Ohjelmiston kuvausta, teknisiä tietoja, Ohjelmiston ominaisuuksien tai käytön kuvausta, Ohjelmiston käyttöön käytettävän käyttöliittymän kuvausta, Ohjelmiston käyttö- tai asennusohjeita tai muuta Ohjelmiston oikeaan käyttöön liittyvää kuvausta (jäljempänä "Dokumentaatio"), (iv) Ohjelmiston kopioita, Ohjelmiston mahdollisten virheiden korjauksia, Ohjelmiston lisäyksiä, Ohjelmiston laajennuksia, Ohjelmiston muutettuja versioita ja Ohjelmiston osien mahdollisia päivityksiä, joiden käyttöön Toimittaja myöntää Sinulle käyttöoikeuden tämän Sopimuksen kohdassa 3. Ohjelmisto toimitetaan yksinomaan suoritettavan objektikoodin muodossa.

2. Asennus. Palveluntarjoajan tallennusvälineestä toimitettu, sähköpostitse lähetetty, Internetistä ladattu, Toimittajan palvelimelta ladattu tai muista lähteistä hankittu Ohjelmisto on asennettava. Ohjelmisto on asennettava tietokoneeseen, jonka kokoonpano vastaa vähintään Dokumentaatiossa esitettyjä vaatimuksia. Asennustapa on kuvattu Dokumentaatiossa. Tietokoneeseen, johon Ohjelmisto asennetaan, ei saa asentaa muita tietokoneohjelmia tai laitteita, jotka voivat haitata Ohjelmiston toimintaa.

3. Käyttöoikeus. Sillä ehdolla, että olet hyväksynyt tämän Sopimuksen ehdot, maksat käyttöoikeusmaksun määräaikaan mennessä ja noudatat kaikkia tässä esitettyjä ehtoja, Toimittaja myöntää Sinulle seuraavat oikeudet ("Käyttöoikeus"):

a) Asennus ja käyttö. Sinulla on ei-yksinoikeudellinen, ei-siirrettävä oikeus asentaa Ohjelmisto tietokoneen kiintolevylle tai muulle tietojen pysyvään tallennukseen tarkoitetulle välineelle, asentaa ja tallentaa Ohjelmisto tietokonejärjestelmän muistiin sekä ottaa Ohjelmisto käyttöön, tallentaa se ja näyttää se.

b) Käyttöoikeuksien määrää koskeva sopimusehto. Oikeus käyttää Ohjelmistoa on sidottu loppukäyttäjien määrään. Yhdellä Loppukäyttäjällä viitataan seuraavaan: (i) Ohjelmiston asentaminen yhteen tietokonejärjestelmään, tai (ii) jos käyttöoikeuksien määrä on sidottu postilaatikoiden määrään, yhdellä Loppukäyttäjällä tarkoitetaan tietokoneen käyttäjää, joka vastaanottaa sähköpostia käyttäjäagentin (Mail User Agent, jäljempänä "MUA") välityksellä. Jos MUA vastaanottaa sähköpostiviestit ja jakaa ne automaattisesti usealle käyttäjälle, Loppukäyttäjien määrä määräytyy niiden todellisten käyttäjien määrän mukaan, joille sähköpostia jaetaan. Jos postipalvelin toimii postiporttina, Loppukäyttäjien määrä vastaa niiden postipalvelimien määrää, joille kyseinen portti tarjoaa palveluita. Jos määrittämättömään määrään sähköpostiosoitteita (esim. aliasten kautta) saapuvat viestit ohjataan yhdelle käyttäjälle, joka hyväksyy ne, ja sähköpostiohjelma ei enää jaa viestejä automaattisesti useammille käyttäjille, Käyttöoikeus on hankittava vain yhteen tietokoneeseen. Samaa Käyttöoikeutta ei saa käyttää samaan aikaan useissa tietokoneissa.

c) Business Edition. Ohjelmiston Business Edition -versio on hankittava, jos Ohjelmistoa halutaan käyttää postipalvelimissa, postin välityspalvelimissa, postiyhdyskäytävissä tai Internet-yhdyskäytävissä.

d) Sopimuksen voimassaoloaika. Ohjelmiston käyttöoikeutta on rajoitettu ajallisesti.

e) OEM-ohjelmisto. OEM-ohjelmistoa voi käyttää tietokoneessa, jolla se on hankittu. Sitä ei voi siirtää muuhun tietokoneeseen.

f) NFR- ja kokeiluohjelmistot. Ohjelmistot, jotka luokitellaan NFR ("Not-for-resale")- tai kokeiluversioiksi, eivät ole ostettavissa, vaan niitä saa käyttää ainoastaan ohjelmiston ominaisuuksien esittelyyn tai testaukseen.

g) Käyttöoikeuden päättyminen. Käyttöoikeus päättyy automaattisesti sille määritetyn ajanjakson lopussa. Jos et noudata jotakin tämän Sopimuksen ehtoa, Toimittajalla on tällaisessa tilanteessa oikeus irtisanoa Sopimus rajoituksetta Toimittajalle suotujen oikeuksien tai oikeussuojan puitteissa. Jos Käyttöoikeus perutaan, Sinun on heti poistettava, tuhottava tai palautettava Ohjelmisto ja kaikki sen varmuuskopiot omalla kustannuksellasi ESETille tai jälleenmyyntipisteeseen, josta Ohjelmisto on hankittu.

4. Internet-yhteyden muodostaminen. Ohjelmiston asianmukainen toiminta edellyttää Internet-yhteyttä. Ohjelmiston on muodostettava säännöllisesti yhteys Toimittajan tai kolmannen osapuolen palvelimiin. Internet-yhteyttä tarvitaan Ohjelmiston seuraaviin ominaisuuksiin:

a) Ohjelmistopäivitykset. Toimittajalla on oikeus toimittaa aika ajoin ohjelmistopäivityksiä ("Päivitykset"), mutta Toimittajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Päivityksiä. Tämä toiminto on otettu käyttöön Ohjelmiston vakioasetuksissa, ja Päivitykset asennetaan siksi automaattisesti, ellei Loppukäyttäjä ole poistanut Päivitysten automaattista asennusta käytöstä.

b) Tietomurtojen ja tietojen välittäminen Toimittajalle. Ohjelmisto sisältää toimintoja, joiden tehtävänä on kerätä näytteitä tietokoneviruksista ja muista haitallisista tietokoneohjelmista ja epäilyttävistä, ongelmallisista ja mahdollisesti tarpeettomista tai vaarallisista objekteista, kuten tiedostoista, URL-osoitteista, IP-paketeista ja Ethernet-kehyksistä (jäljempänä "Tietomurrot") ja lähettää ne Toimittajalle, mukaan lukien rajoituksetta tiedot asennusprosessista, tietokoneesta ja/tai Ohjelmiston asennusympäristöstä, Ohjelmiston toiminnoista ja paikallisen verkon laitteista, kuten tiedot niiden tyypeistä, toimittajista, malleista ja/tai nimistä (jäljempänä "Tiedot"). Tiedoissa ja Tietomurroissa voi olla tietoja (myös satunnaisesti tai vahingossa hankittuja henkilökohtaisia tietoja) sen tietokoneen Loppukäyttäjästä tai muista käyttäjistä, johon Ohjelmisto on asennettu, ja Tietomurron kohteeksi joutuneista tiedostoista ja niihin liittyvistä metatiedoista.

Ohjelmisto saattaa kerätä Tietoja ja Tietomurtoja seuraavilla toiminnoilla:

i. LiveGrid-mainejärjestelmätoiminto kerää ja lähettää Tietomurtoihin liittyviä yksisuuntaisia hash-tunnisteita Toimittajalle. Tämä toiminto on otettu käyttöön Ohjelmiston vakioasetuksissa.

ii. LiveGrid-palautejärjestelmätoiminto kerää ja lähettää Tietomurrot, niihin liittyvät metatiedot ja Tiedot Toimittajalle. Loppukäyttäjä aktivoi tämän toiminnon Ohjelmiston asennusprosessin aikana.

Toimittaja käyttää vastaanotettuja Tietoja ja Tietomurtoja vain Tietomurtojen tutkimiseen, ohjelmiston kehittämiseen ja käyttöoikeuden tarkistamiseen ja käyttää asianmukaisia varotoimia varmistaakseen, että vastaanotetut Tietomurrot ja Tiedot pysyvät luottamuksellisina. Tämän Ohjelmiston toiminnon aktivoimalla hyväksyt, että Tietomurrot ja Tiedot lähetetään Toimittajalle, ja myönnät myös Toimittajalle tarvittavat, asiaankuuluvissa lakisäännöksissä määritetyt oikeudet hankittujen Tietomurtojen ja Tietojen käsittelyyn. Voit poistaa näiden toimintojen aktivoinnin milloin tahansa.

c) Suojaus tietojen väärinkäyttöä vastaan. Ohjelmisto sisältää toiminnon, joka estää tärkeiden tietojen häviämisen ja väärinkäytön, jos tietokone varastetaan. Ohjelmiston oletusasetusten mukaan tämä toiminto ei ole käytössä, ja toiminnon aktivoimista varten on luotava MEC-tili osoitteessa https://my.eset.com olevien erikoiskäyttöehtojen mukaisesti. Toiminto aktivoi tietojen keruun varkaustilanteissa kyseisen tilin kautta. Jos otat tämän ohjelmiston toiminnon käyttöön, annat samalla suostumuksen siihen, että palveluntarjoajalle lähetetään varastetun tietokoneen tietoja, kuten tiedot tietokoneen verkkosijainnista, tiedot tietokoneen näytöllä näytettävästä sisällöstä, tiedot tietokoneen kokoonpanosta ja kuvia tietokoneeseen kytketystä kamerasta (jäljempänä yhteisesti "Tiedot"). Loppukäyttäjällä on oikeus käyttää näin saatuja tietoja vain varastetun tietokoneen takaisin saamiseen ja loppukäyttäjä myöntää toimittajalle tarvittavat, asiaa käsittelevässä lainsäädännössä määritetyt oikeudet käsitellä tietoja. Toimittaja myöntää loppukäyttäjälle luvan tallentaa tiedot Toimittajan teknisiin laitteisiin siksi ajaksi, kunnes niiden käyttötarkoitus on täyttynyt. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä milloin tahansa. Tietojen väärinkäytöltä suojaavaa toimintoa saa käyttää vain sellaisten tietokoneiden ja tilien kanssa, joihin Loppukäyttäjällä laillinen käyttöoikeus. Kaikesta lainvastaisesta käytöstä ilmoitetaan viranomaisille. Toimittaja noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä ja auttaa viranomaisia väärinkäyttötilanteissa. Hyväksyt, että vastaat itse MEC-tilisi salasanan suojaamisesta. Salasanaa ei saa paljastaa kolmansille osapuolille. Loppukäyttäjä on vastuussa kaikesta tietojen väärinkäytöltä suojaavan toiminnon ja MEC-tilin käytöstä siitä riippumatta, tapahtuuko se Loppukäyttäjän luvalla. Jos MEC-tilin tiedot joutuvat kolmannen osapuolen haltuun, ilmoita siitä välittömästi Toimittajalle.

d) Suodatus, luokittelu ja sijainti. Ohjelmiston toimintojen avulla Loppukäyttäjä voi hallinnoida käyttäjien käyttöoikeuksia tiettyihin verkkosivuihin, ja/tai mobiilisovelluksiin, ajanhallintaan ja sijaintihakuun. Näiden toimintojen käyttöönotto edellyttää, että Ohjelmisto lähettää Toimittajalle tietoja, joihin sisältyvät rajoituksetta tiedot avatuista verkkosivustoista, sijainneista, mobiilisovelluksista ja tietokoneesta, mukaan lukien tiedot Ohjelmiston toiminnoista (jäljempänä "Tiedot"). Tiedoissa voi olla tietoja (mukaan lukien satunnaisesti tai vahingossa saadut henkilötiedot) Loppukäyttäjästä tai muista hallinnoiduista käyttäjistä, tietokoneesta, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista sekä sen tietokoneen tiedostoista, johon Ohjelmisto on asennettu. Toimittajan on asianmukaisin toimin varmistettava, että saadut Tiedot pysyvät luottamuksellisina. Hyväksyt, että Tiedot lähetetään Toimittajalle ja myönnät Toimittajalle myös asiaankuuluvien säädösten mukaisen oikeuden saatujen Tietojen käsittelyyn. Näitä toimintoja käytetään yksinomaan niiden hallinnoitujen käyttäjien laitteilla, joiden lailliset oikeudet Loppukäyttäjällä on. Kaikesta laittomasta käytöstä ilmoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimittaja noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja auttaa viranomaisia väärinkäytösten selvittämisessä. Hyväksyt, että olet vastuussa MEC-tilin käyttämiseen tarvittavan salasanan suojaamisesta ja että et saa paljastaa salasanaasi millekään kolmannelle osapuolelle. Loppukäyttäjä on vastuussa kaikista Ohjelmiston toimintojen ja MEC-tilin käytöstä riippumatta siitä, onko käyttöön annettu valtuuksia. Jos MEC-tili vaarantuu, ilmoita siitä Toimittajalle heti. Hyväksyt, että toimittaja voi ottaa yhteyttä sinuun MEC-tilin kautta ja Ohjelmistoon lähetettävien viestien avulla, mukaan lukien rajoituksetta raportteja sisältävät sähköpostiviestit ja/tai mukautettavat ilmoitukset.

5. Loppukäyttäjän oikeuksien harjoittaminen. Loppukäyttäjän oikeuksien harjoittamiseen olet oikeutettu sinä itse ja työntekijäsi. Sinulla on oikeus käyttää Ohjelmistoa vain toimintojesi turvaamiseen ja niiden tietokonejärjestelmien suojaamiseen, joille olet hankkinut Käyttöoikeuden.

6. Oikeuksien rajoitukset. Et saa kopioida, jakaa etkä purkaa komponentteja etkä tehdä johdannaisia Ohjelmistosta. Kun käytät Ohjelmistoa, Sinun on noudatettava seuraavia rajoituksia:

(a) Voit luoda Ohjelmistosta yhden kopion pysyvään tallennukseen tarkoitetulle tallennusvälineelle arkistointivarmuuskopiointia varten, mutta arkistoitua varmuuskopiota ei saa asentaa mihinkään muuhun tietokoneeseen tai käyttää siinä. Kaikki muut Ohjelmistosta tehdyt kopiot tulkitaan sopimusrikkomukseksi.

(b) Et saa käyttää, muokata, kääntää etkä jäljentää Ohjelmistoa tai sen kopioita etkä siirtää sen oikeuksia mitenkään muutoin kuin tässä Sopimuksessa eritellyllä tavalla.

(c) Et saa myydä, alilisensoida, liisata tai vuokrata tai lainata Ohjelmistoa tai käyttää Ohjelmistoa kaupallisten palveluiden toimittamiseen.

(d) Ohjelmiston luontitapaa ei saa selvittää eikä Ohjelmistoa saa muuntaa eikä purkaa tai muutoin yrittää selvittää Ohjelmiston lähdekoodia, ellei tätä rajoitusta ole erikseen lailla kielletty.

(e) Hyväksyt, että käytät Ohjelmistoa vain kaikkien lainkäyttöalueella sovellettavien lakien mukaisesti, mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia koskevat sovellettavat rajoitukset.

(f) Sitoudut käyttämään ohjelmistoa ja sen toimintoja vain tavoilla, jotka eivät rajoita näiden palvelujen käyttöä muilta loppukäyttäjiltä. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden rajoittaa yksittäisille loppukäyttäjille tarjottavia palveluja, jotta palveluja voitaisiin tarjota mahdollisimman monelle loppukäyttäjälle. Tarjottavien palvelujen rajoittaminen voi tarkoittaa myös ohjelmiston kaikkien toimintojen täydellistä käytön estämistä ja ohjelmiston tiettyihin toimintoihin liittyvien Tietojen ja Informaation poistamista palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolten palvelimilta.

7. Tekijänoikeus. Ohjelmisto ja sen kaikki oikeudet, muun muassa rajoituksetta omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet, kuuluvat ESETille ja/tai sen lisensoijille. Niitä suojaavat kansainvälisten sopimusten määräykset ja soveltuvin osin kaikkien niiden maiden kansalliset lait, joissa Ohjelmistoa käytetään. Ohjelmiston rakenne, jäsennys ja koodi ovat ESETin ja/tai sen lisensoijien liikesalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja. Kohdassa 6(a) mainittua poikkeusta lukuun ottamatta Ohjelmistoa ei saa kopioida. Kaikki kopiot, joiden oikeudet Sinulla tämän sopimuksen mukaisesti on, sisältävät samat tekijänoikeudet ja muut ohjelmistossa näkyvät omistusoikeutta koskevat ilmoitukset. Jos selvität Ohjelmiston lähdekoodin luontitavan, muunnat lähdekoodia, purat sen tai muutoin yrität selvittää sen tämän Sopimuksen ehtoja rikkovalla tavalla, hyväksyt täten, että kaikki tällä tavalla hankitut tiedot siirretään automaattisesti ja peruuttamattomasti Toimittajalle, joka myös saa tietojen omistusoikeuden täysimittaisesti, siitä hetkestä lähtien, kun kyseiset tiedot hankitaan ja huolimatta Toimittajan oikeuksista suhteessa tämän Sopimuksen rikkomiseen.

8. Oikeuksien pidättäminen. Toimittaja pidättää täten kaikki Ohjelmistoon liittyvät oikeudet lukuun ottamatta oikeuksia, jotka on myönnetty erikseen tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Sinulle Ohjelmiston Loppukäyttäjänä.

9. Useita kieliversioita, ohjelmisto kahdella tietovälineellä, useita kopioita. Jos Ohjelmisto tukee useita alustoja tai kieliä tai jos saat useita kopioita ohjelmistosta, Ohjelmistoa saa käyttää vain siinä määrässä tietokonejärjestelmiä ja vain niissä versioissa, joille Käyttöoikeus on hankittu. Et saa myydä, vuokrata, liisata, alilisensoida, lainata tai siirtää mitään Ohjelmiston versiota tai kopiota, jota et itse käytä.

10. Sopimuksen voimassaoloaika ja lopettaminen. Tämä sopimus on voimassa tämän sopimuksen ehtojen hyväksymispäivästä alkaen. Voit päättää tämän Sopimuksen poistamalla pysyvästi, tuhoamalla tai palauttamalla omalla kustannuksellasi Ohjelmiston, kaikki sen varmuuskopiot ja siihen liittyvät materiaalit, jotka olet saanut Toimittajalta tai sen liikekumppaneilta. Sopimuksen päättymistavasta riippumatta kohtien 7, 8, 11, 13, 20 ja 22 ehdot jäävät voimaan ilman ajallista rajoitusta.

11. LOPPUKÄYTTÄJÄÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET. LOPPUKÄYTTÄJÄNÄ HYVÄKSYT, ETTÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN. TOIMITTAJA, SEN LISENSOIJAT TAI TYTÄRYHTIÖT TAI TEKIJÄNOIKEUKSIEN OMISTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA ESITYKSIÄ TAI TAKUITA MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA TAKUUT SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO EI RIKO MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN PATENTTEJA, TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA. TOIMITTAJA TAI MUUT OSAPUOLET EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTON SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIASI TAI ETTÄ OHJELMISTO TOIMII KESKEYTYKSETTÄ JA VIRHEITTÄ. VASTAAT ITSE OHJELMISTON VALINTAAN, ASENNUKSEEN JA KÄYTTÖÖN SEKÄ OHJELMISTON AVULLA SAAVUTETTAVIIN TULOKSIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ.

12. Ei muita velvollisuuksia. Tämä Sopimus ei aseta mitään muita velvoitteita Toimittajalle eikä sen lisensoijille kuin mitä tässä on eritelty.

13. TAKUUNRAJOITUS. TOIMITTAJA, SEN TYÖNTEKIJÄT TAI SEN LISENSOIJAT EIVÄT LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VOITTOJEN, TUOTTOJEN TAI MYYNNIN MENETYKSESTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ, VARAOSIEN TAI PALVELUIDEN HANKINTAAN LIITTYVISTÄ KULUISTA, OMAISUUDELLE AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA, HENKILÖVAHINGOISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIEN TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI MUISTA ERITYISISTÄ, SUORISTA, EPÄSUORISTA, TAHATTOMISTA, TALOUDELLISISTA, KORVAAMISESTA AIHEUTUVISTA, RIKOLLISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA NIIDEN SYNTYTAVASTA RIIPPUMATTA, OLIPA KYSEESSÄ SOPIMUKSEEN, TAHALLISEEN RIKKOMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN TAI MUUHUN SEIKKAAN LIITTYVÄ SYY, JOKA ON JOHTUNUT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA TOIMITTAJALLE TAI SEN LISENSOIJALLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA TIETYISSÄ MAISSA JA TIETYILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA VASTUUN POISSULKEMISTA MUTTA SAATETAAN SALLIA VASTUUN RAJOITTAMINEN, TOIMITTAJAN, SEN TYÖNTEKIJÖIDEN TAI LISENSOIJIEN VASTUU RAJOITTUU TÄLLAISISSA TILANTEISSA KÄYTTÖOIKEUDESTA MAKSETTUUN SUMMAAN.

14. Mikään tässä Sopimuksessa eritelty ei ylitä minkään osapuolen laillisia kuluttajaoikeuksia, jos Sopimus on ristiriidassa niiden kanssa.

15. Tekninen tuki. ESET tai ESETin valtuuttamat kolmannet osapuolet antavat teknistä tukea oman harkintansa mukaan ilman mitään takuita tai julkilausumia. Loppukäyttäjää edellytetään varmuuskopioimaan kaikki tiedot sekä ohjelmistoon ja ohjelmaan liittyvä ympäristö ennen teknisen tuen pyytämistä. ESET ja/tai ESETin valtuuttamat kolmannet osapuolet eivät ole vastuussa teknisen tuen pyytämisestä aiheutuvasta tietojen, omaisuuden, ohjelmistojen tai laitteistojen menetyksestä tai voittojen menetyksestä. ESET ja/tai ESETin valtuuttamat kolmannet osapuolet pidättävät oikeuden määrittää, että ongelman selvittäminen ei kuulu teknisen tuen piiriin. ESET pidättää oikeuden kieltäytyä toimittamasta teknistä tukea tai keskeyttää tai lopettaa sen toimittamisen oman harkintansa mukaan.

16. Käyttöoikeuden siirtäminen. Ohjelmiston voi siirtää tietokonejärjestelmästä toiseen, ellei Sopimuksen ehdoissa toisin mainita. Jos Sopimuksen ehdoissa ei toisin mainita, Loppukäyttäjällä on oikeus siirtää Käyttöoikeus ja kaikki tässä Sopimuksessa myönnetyt oikeudet pysyvästi toiselle Loppukäyttäjälle vain Toimittajan luvalla sillä ehdolla, että (i) alkuperäinen Loppukäyttäjä ei säilytä mitään Ohjelmiston kopioita, (ii) oikeudet siirretään suoraan eli alkuperäiseltä Loppukäyttäjältä uudelle Loppukäyttäjälle, (iii) uusi Loppukäyttäjä hyväksyy kaikki tämän Sopimuksen ehtojen mukaiset alkuperäisen Loppukäyttäjän oikeudet ja velvoitteet, (iv) alkuperäinen Loppukäyttäjä toimittaa uudelle Loppukäyttäjälle dokumentaation, joka vahvistaa Ohjelmiston aitouden kohdassa 17 eritellyllä tavalla.

17. Ohjelmiston aitouden vahvistaminen. Loppukäyttäjä voi esittää Ohjelmiston käyttöoikeuden jollakin seuraavista tavoista: (i) Toimittajan tai Toimittajan nimittämän kolmannen osapuolen antamalla käyttöoikeustodistuksella, (ii) kirjallisella käyttöoikeussopimuksella, jos sellainen on tehty, (iii) Toimittajalle lähetetyllä sähköpostilla, joka sisältää päivitysten käyttöönottoon tarvittavat käyttöoikeustiedot (käyttäjänimen ja salasanan).

18. Loppukäyttäjän tiedot ja oikeuksien suojaaminen. Loppukäyttäjänä valtuutat Toimittajan siirtämään, käsittelemään ja tallentamaan tietoja, joiden avulla Toimittaja voi tunnistaa Sinut. Hyväksyt täten, että Toimittaja voi tarkistaa haluamallaan tavalla, käytätkö Ohjelmistoa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Hyväksyt täten, että Ohjelmiston ja Toimittajan tai sen liikekumppaneiden tietokonejärjestelmien välisessä tiedonsiirrossa voidaan välittää tietoja, joiden tarkoituksena on varmistaa Ohjelmiston toiminta ja luvallinen käyttö sekä suojata Toimittajan oikeuksia. Tämän Sopimuksen solmimisen jälkeen Toimittajalla tai sen liikekumppaneilla on laskutustarkoituksessa, tämän Sopimuksen toteuttamistarkoituksessa ja ilmoitusten ja/tai viestien siirtämistarkoituksessa oikeus siirtää, käsitellä ja tallentaa tietoja, joilla Sinut voidaan tunnistaa. Hyväksyt täten tuotteeseen liittyvät ilmoitukset ja viestit mukaan lukien rajoituksetta markkinointitiedot. Voit poistaa lähetyksen aktivoinnin milloin tahansa. Tietosuojaa ja henkilötietoja koskevat tiedot ovat osoitteessa http://www.eset.com/privacy.

19. Viranomaisten ja Yhdysvaltojen valtionhallinnon käyttöoikeudet. Ohjelmisto toimitetaan viranomaisille, Yhdysvaltojen valtionhallinto mukaan lukien, tässä Sopimuksessa eriteltyjen käyttöoikeuksien ja rajoitusten mukaisesti.

20. Viennin ja uudelleenviennin hallinta. Ohjelmisto ja Dokumentaatio tai niiden osat, myös Ohjelmistoa tai sen osia koskevat tiedot, ovat hallinnollisten elinten säätämiin, lakiin perustuvien tuonti- ja vientimääräyksiin perustuvan valvonnan alaisia, mukaan lukien Yhdysvaltojen lait. Vientimääräykset ja loppukäyttäjän, käytön ja määränpään rajoitukset antavat Yhdysvaltain valtionhallinto ja muut valtionhallinnot. . Sitoudut noudattamaan kaikkia asianmukaisia tuonti- ja vientimääräyksiä tarkasti ja hyväksyt, että olet vastuussa Ohjelmiston vientiin, uudelleenvientiin, siirtämiseen tai tuontiin tarvittavien lupien hankkimisesta.

21. Ilmoitukset. Kaikki ilmoitukset, palautettava Ohjelmisto ja Dokumentaatio on lähetettävä osoitteeseen ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia.

22. Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen sovelletaan Slovakian tasavallan lakeja. Loppukäyttäjä ja Toimittaja sopivat täten, että lakiristiriistojen riidanratkaisumenettelyitä ja YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä yleissopimusta ei sovelleta tähän Sopimukseen. Hyväksyt erikseen, että kaikki tästä Sopimuksesta aiheutuvat, Toimittajaa koskevat kiistat tai vaatimukset tai kaikki Ohjelmiston käyttöön liittyvät kiistat tai vaatimukset käsitellään Bratislava I:n käräjäoikeudessa, ja hyväksyt tämän tuomioistuimen päätäntävallan.

23. Yleiset ehdot. Jos jokin tämän Sopimuksen ehto ei ole voimassa tai sitä ei voida panna toimeen, se ei vaikuta Sopimuksen muiden ehtojen voimassaoloon, vaan ne pysyvät voimassa ja toimeenpantavina Sopimuksessa eriteltyjen ehtojen mukaan. Tätä sopimusta voi muokata vain kirjallisesti, ja allekirjoitusoikeus on vain Toimittajan valtuuttamalla edustajalla tai erikseen tähän toimenpiteeseen annetulla valtakirjalla.

Tämä muodostaa koko Sopimuksen Toimittajan ja Sinun välille, ja se korvaa kaikki aikaisemmat Ohjelmistoon liittyvät esitykset, keskustelut, toimenpiteet, viestinnän tai mainonnan.

LIITE 1 ESET SECURE DATA -KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEEN

1. MÄÄRITELMÄT

1.1 Tässä sopimuksessa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:

"Tiedot" ovat mitä tahansa ohjelmistolla salattuja tietoja tai tietoja, joiden salaus on purettu ohjelmistolla.

"Tuotteet" ESET Secure Data -ohjelmisto ja sen ohjeet.

"ESET Secure Data" -ohjelmistoa käytetään sähköisten tietojen salaukseen ja niiden salauksen poistoon.

1.2 Kaikki monikkomuotoiset viittaukset sisältävät myös yksikön.

2. KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN JA TOIMITTAJAN VELVOITTEET

Tämän sopimuksen hyväksymisen ja sen ehtojen noudattamisen sekä käyttöoikeudesta maksamisen vastineena Toimittaja myöntää sinulle ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän oikeuden asentaa ja käyttää ohjelmistoa. Käyttäjämäärä määräytyy ostettujen käyttöoikeuksien määrän mukaan. Kullekin Käyttäjälle tarvitaan erillinen käyttöoikeus.

3. LOPPUKÄYTTÄJÄÄ KOSKEVA LISÄILMOITUS

3.1 Hyväksyt, että:

3.2.1 olet vastuussa tietojen suojaamisesta, ylläpitämisestä ja varmuuskopioimisesta.

3.2.2 varmuuskopioit kaikki tietokoneessa olevat tiedot kokonaan (mukaan lukien rajoituksetta kaikki tärkeät tiedot) ennen ESET Secure Data -asennusta.

3.2.3 säilytät kaikkia salasanoja ja muita ohjelmiston asentamiseen ja käyttämiseen tarvittavia tietoja turvallisesti ja että varmuuskopioit kaikki salausavaimet, käyttöoikeuskoodit, avaintiedostot ja muut laaditut tiedot erilliselle tallennusvälineelle.

3.2.4 olet vastuussa tuotteiden käytöstä. Toimittaja ei ole vastuussa mistään tappioista, korvausvaatimuksista tai vahingoista, joita on aiheutunut luvattomasta tai virheellisestä tietojen salauksesta tai niiden salauksen purusta riippumatta siitä, missä ja miten kyseisiä tietoja on säilytetty.

3.2.5 vaikka Toimittaja on tehnyt kaiken tarvittavan ESET Secure Data -ohjelmiston eheyden ja turvallisuuden varmistamiseksi, tuotteita (tai mitään niistä) ei saa käyttää pettämättömästä turvallisuudesta riippuvaisella alueella tai mahdollisesti vaarallisella alueella, mukaan lukien rajoituksetta ydinvoimalat, lentokoneet, valvonta- ja viestintäjärjestelmät, ase- ja puolustusjärjestelmät sekä sairaaloiden elvytys- ja tarkkailujärjestelmät.

3.2.6 olet vastuussa tuotteiden suojaus- ja salaustason riittävyydestä käyttötarpeisiisi.

3.2.7 olet vastuussa tuotteiden (tai minkä tahansa tuotteen) käytöstä, mukaan lukien rajoituksetta sen varmistaminen, että käyttö noudattaa kaikkia sen maan, valtion tai alueen lakeja ja säädöksiä, jolla tuotetta käytetään. Sinun on varmistettava ennen tuotteiden käyttöä, että se ei riko minkään maan kauppasaartoa.

3.2.8 olet vastuussa kaikkien ohjelmiston asentamiseen ja käyttöön käytettyjen tietojen turvallisesta säilyttämisestä. Kaikkia salasanoja ja muita ohjelmiston asentamiseen ja käyttämiseen tarvittavia tietoja on säilytettävä turvallisesti. Myös kaikki salausavaimet, aktivointikoodit ja muut laaditut tiedot on varmuuskopioitava erilliselle tallennusvälineelle.

3.2.9 Toimittaja ei ole vastuussa mistään tappioista, vahingoista, kuluista tai korvausvaatimuksista, joita aiheutuu salasanojen, asennustietojen, salausavaimien, käyttöoikeuksien aktivointikoodien tai muiden ohjelmiston käytön aikana laadittujen tai tallennettujen tietojen hävikeistä, varkauksista, väärinkäytöksistä, vioittumisista, vahingoittumisista tai tuhoutumisista.

LIITE 2 PASSWORD MANAGER -OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEEN

1. Et saa

a) käyttää Password Manager -ohjelmistoa missään elintärkeässä käyttötarkoituksessa, jossa on kyse ihmishengistä tai tärkeästä omaisuudesta. Hyväksyt, että Password Manager -ohjelmistoa ei ole suunniteltu tällaiseen käyttöön ja että siinä ilmenevä vika voi aiheuttaa kuoleman, henkilövamman tai vakavia vaurioita omaisuudelle tai ympäristölle, mistä Toimittaja ei ole vastuussa.

PASSWORD MANAGER -OHJELMISTOA EI OLE SUUNNITELTU EIKÄ TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI VAARALLISISSA YMPÄRISTÖISSÄ, JOISSA LUOTETAAN PETTÄMÄTTÖMÄSTÄ TURVALLISUUDESTA VASTAAVIIN JÄRJESTELMIIN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA YDINVOIMALOIDEN, LENTOKONEIDEN NAVIGOINTI- TAI VIESTINTÄJÄRJESTELMIEN, LENNONOHJAUKSEN JA SAIRAALOIDEN ELVYTYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ ASEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU-, LAADINTA-, YLLÄPITO- JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖT. OHJELMISTOLLE EI MYÖNNETÄ KÄYTTÖOIKEUTTA NÄIHIN YMPÄRISTÖIHIN. TOIMITTAJA IRTISANOUTUU ERIKSEEN KAIKISTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA OHJELMISTON SOVELTUVUUDESTA TÄLLAISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN.

b) käyttää Password Manager -ohjelmistoa tavalla, joka rikkoo tätä sopimusta tai sovellettavan lainkäyttöalueen lakeja. Et saa erityisesti käyttää Password Manager -ohjelmistoa laittomien toimien toteuttamiseen tai tukemiseen, mukaan lukien rajoituksetta haitallisen tai laittomuuksiin mahdollisesti käytettävän tai lakia tai jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia rikkovan sisällön lataaminen (mukaan lukien rajoituksetta immateriaalioikeudet), mukaan lukien rajoituksetta kaikki Tallennustilan tilin (tässä sopimuksessa "Tallennustila" viittaa Toimittajan tai jonkin kolmannen osapuolen hallinnoimaan tietojen tallennustilaan, jota käyttäjä käyttää tietojensa synkronointiin ja varmuuskopiointiin) tai muiden Password Manager -käyttäjien tai Tallennustilan käyttäjien tilien ja tietojen käyttöyritykset. Jos rikot jotakin näistä määräyksistä, Toimittajalla on oikeus lopettaa tämä sopimus heti ja veloittaa kaikkien mahdollisten korjaustoimien kustannukset sinulta ja myös estää sinulta Password Manager -ohjelmiston käyttö jatkossa tarvittavalla tavalla ilman hyvitysmahdollisuutta.

2. PASSWORD MANAGER -OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA. OHJELMISTON KÄYTTÖ TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. TUOTTAJA EI OLE VASTUUSSA TIETOHÄVIKEISTÄ, VAHINGOISTA EIKÄ PALVELUN SAATAVUUDEN RAJOITUKSISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI PASSWORD MANAGER -OHJELMISTON ULKOISEEN TALLENNUSTILAAN TIETOJEN SYNKRONOINTIA JA VARMUUSKOPIOINTIA VARTEN LÄHETTÄMÄT TIEDOT. TIETOJEN SALAAMINEN PASSWORD MANAGER -OHJELMISTOLLA EI TARKOITA, ETTÄ TOIMITTAJA ON VASTUUSSA KYSEISTEN TIETOJEN SUOJAUKSESTA. HYVÄKSYT ERIKSEEN, ETTÄ PASSWORD MANAGER -OHJELMISTOLLA HANKITUT, KÄYTETYT, SALATUT, TALLENNETUT, SYNKRONOIDUT TAI LÄHETETYT TIEDOT VOIDAAN TALLENTAA MYÖS KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELIMILLE (KOSKEE PASSWORD MANAGER -KÄYTTÖÄ VAIN, JOS SYNKRONOINTI- JA VARMUUSKOPIOINTIPALVELUT ON OTETTU KÄYTTÖÖN). JOS TOIMITTAJA OMAN HARKINTANSA MUKAAN VALITSEE TÄLLAISEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TALLENNUSTILAN, VERKKOSIVUSTON, WEB-PORTAALIN, PALVELIMEN TAI PALVELUN KÄYTÖN, TOIMITTAJA EI OLE VASTUUSSA TÄLLAISEN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUN LAADUSTA, TIETOTURVASTA TAI KÄYTETTÄVYYDESTÄ EIKÄ TOIMITTAJA OLE MISSÄÄN VASTUUSSA MISTÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN SOPIMUS- TAI LAKIVELVOITTEIDEN RIKKOMUKSISTA TAI TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA, TUOTTOJEN MENETYKSISTÄ, TALOUDELLISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN MUISTA TAPPIOISTA. TOIMITTAJA EI OLE VASTUUSSA PASSWORD MANAGER -OHJELMISTOLLA HANKITTUJEN, KÄYTETTYJEN, SALATTUJEN, TALLENNETTUJEN, SYNKRONOITUJEN TAI LÄHETETTYJEN TAI TALLENNUSTILASSA OLEVIEN TIETOJEN SISÄLLÖSTÄ. HYVÄKSYT, ETTÄ TOIMITTAJALLA EI OLE TALLENNETTUJEN TIETOJEN SISÄLLÖN KÄYTTÖOIKEUKSIA JA ETTÄ TOIMITTAJA EI VOI VALVOA SISÄLTÖÄ EIKÄ POISTAA LAIN MUKAAN HAITALLISTA SISÄLTÖÄ.

Toimittajalla on kaikki oikeudet Password MANAGER -ohjelmistoon liittyviin parannuksiin, päivityksiin ja korjauksiin ("Parannukset") myös siinä tapauksessa, että kyseiset parannukset on tehty jossakin muodossa lähettämäsi palautteen, ideoiden tai ehdotusten perusteella. Sinulla ei ole oikeutta korvauksiin, mukaan lukien tällaisiin Parannuksiin liittyvät rojaltit.

3. Lisävastuunrajoitus.

TOIMITTAJAN ERILLISET TAHOT JA LISENSOIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA SINULLE MISTÄÄN KORVAUSVAATIMUKSISTA TAI MUISTA VASTUISTA, JOITA AIHEUTUU SINUN TAI JONKIN KOLMANNEN OSAPUOLEN PASSWORD MANAGER -OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI JOTKA LIITTYVÄT SEN KÄYTTÖÖN, VÄLITTÄJÄYRITYSTEN TAI JÄLLEENMYYJIEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖSTÄ JÄTTÄMISESTÄ TAI MINKÄÄN TAHANSA ARVOPAPERIN MYYNNISTÄ TAI OSTOSTA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO KYSEISET KORVAUSVAATIMUKSET JA VASTUUT JOHONKIN LAKITEORIAAN TAI TEORIAAN OIKEUDENMUKAISUUDESTA.

TOIMITTAJAN ERI TAHOT JA LISENSOIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA SINULLE MISTÄÄN SUORISTA, SATUNNAISTA, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OHJELMISTOISTA, PASSWORD MANAGER -OHJELMISTON KAUTTA KÄYTETYISTÄ TIEDOISTA TAI KÄYTTÄJÄN PASSWORD MANAGER -OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ TAI PASSWORD MANAGER -OHJELMISTON KAUTTA TOIMITETUISTA TIEDOISTA TAI LIITTYVÄT MIHINKÄÄN NÄISTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO TÄLLAISET VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSET TEHTY LAKIIN TAI OIKEUDENMUKAISUUTEEN NOJAAVAN TEORIAN PERUSTEELLA. TÄLLÄ LAUSEKKEELLA POIS RAJATTAVAT VAHINGOT SISÄLTÄVÄT RAJOITUKSETTA YRITYSVOITTOJEN MENETYKSET, HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINGOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET JA YRITYSTIETOJEN TAI HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN HÄVIKIT. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMISTA, JOTEN TÄMÄ RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. TÄLLAISISSA TAPAUKSISSA TOIMITTAJAN VASTUU RAJOITTUU SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMAAN VÄHIMMÄISVASTUUSEEN.

PASSWORD MANAGER -OHJELMISTON KAUTTA TOIMITETUT TIEDOT, MUKAAN LUKIEN OSAKEKURSSIT, ANALYYSIT, MARKKINATIEDOT, UUTISET JA TALOUSTIEDOT, SAATTAVAT OLLA VANHOJA, EPÄTARKKOJA TAI VIRHEELLISIÄ TAI PUUTTEELLISIA, EIVÄTKÄ TOIMITTAJAN ERI TAHOT JA LISENSOIJAT OLE MISSÄÄN VASTUUSSA NIIHIN LIITTYEN. TOIMITTAJA VOI MUUTTAA MITÄ TAHANSA PASSWORD MANAGER -OHJELMISTON OMINAISUUTTA TAI TOIMINTOA TAI LOPETTAA SEN TAI MINKÄ TAHANSA PASSWORD MANAGER -OHJELMISTON TOIMINNON TAI TEKNIIKAN TAI KAIKKIEN NIIDEN KÄYTÖN MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

JOS TÄSSÄ ARTIKKELISSA OLEVAT EHDOT MITÄTÖIDÄÄN JOSTAIN SYYSTÄ TAI JOS TOIMITTAJA TODETAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAAN VASTUUSEEN TAPPIOISTA, VAHINGOISTA JA NIIN EDELLEEN, OSAPUOLET SOPIVAT, ETTÄ TOIMITTAJAN VASTUU SINULLE RAJOITTUU MAKSAMIESI KÄYTTÖOIKEUSMAKSUJEN YHTEENLASKETTUUN SUMMAAN.

SUOSTUT VAPAUTTAMAAN TOIMITTAJAN JA SEN TYÖNTEKIJÄT, TYTÄRYHTIÖT, UUDELLEENBRÄNDÄTYT TOIMIJAT JA MUUT KUMPPANIT VASTUISTA JA PUOLUSTAMAAN NIITÄ KAIKKIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN (MUKAAN LUKIEN LAITEOMISTAJAT TAI OSAPUOLET, JOIDEN OIKEUKSIIN PASSWORD MANAGER -OHJELMISTOSSA TAI TALLENNUSTILASSA KÄYTETYT TIEDOT OVAT VAIKUTTANEET) KORVAUS-, VASTUU-, VAHINGONKORVAUS-, TAPPIO-, KUSTANNUS-, KULU- JA PALKKIOVAATIMUKSILTA, JOITA KYSEISILLE OSAPUOLILLE SAATTAA AIHEUTUA, KUN KÄYTÄT PASSWORD MANAGER -OHJELMISTOA.

4. Password Manager -ohjelmistossa olevat tiedot.

Ellet muutoin erikseen valitse, kaikki antamasi tiedot, jotka tallennetaan Password Manager -ohjelmiston tietokantaan, tallennetaan tietokoneeseesi tai muuhun määrittämääsi tallennuslaitteeseen salatussa muodossa. Hyväksyt, että jos Password Manager -tietokantatiedostot tai muut tiedostot poistetaan tai ne vioittuvat, kaikki niiden sisältämät tiedot menetetään peruuttamattomasti, ja hyväksyt tällaisten menetysten mahdollisuuden. Vaikka henkilökohtaisia tietojasi säilytetään salatussa muodossa tietokoneessa, joku voi avata tietokannan, jos hän saa pääsalasanan tietoonsa tai asiakkaan määrittämän aktivointilaitteen hallintaansa, ja voi näin varastaa tietoja tai käyttää niitä väärin. Olet vastuussa kaikkien käyttötapojen suojauksen ylläpidosta.

Henkilökohtaisten tietojen siirtäminen Toimittajalle tai Tallennustilaan

Voit halutessasi varmistaa tietojen oikea-aikaisen synkronoinnin ja varmuuskopioinnin määrittämällä Password Manager -ohjelmiston lähettämään Password Manager -ohjelmiston tietokannassa olevat henkilökohtaiset tiedot – salasanat, kirjautumistiedot, Tilit ja Tunnistetiedot – Internetin välityksellä Tallennustilaan. Tiedot lähetetään ainoastaan salatussa muodossa. Password Manager -ohjelmiston käyttö salasanoja, kirjautumistietoja ja muita tietoja sisältävien online-lomakkeiden täyttämiseen saattaa edellyttää, että tiedot lähetetään Internetin kautta verkkosivustoon, jonka olet itse määrittänyt. Password Manager -ohjelmisto ei käynnistä tätä tiedonsiirtoa, eikä Toimittajaa voida siksi pitää vastuussa tällaisesta eri toimittajien laatimissa verkkosivustoissa toteutettavien toimien suojaamisesta. Teet kaikki Internetin välityksellä tehtävät toimenpiteet Password Manager -ohjelmistoon liittyen tai muutoin oman harkintasi mukaan omalla vastuullasi ja olet yksin vastuussa kaikista tietokonejärjestelmällesi aiheutuvista vahingoista tai tietohävikeistä, joita saattaa ilmetä kyseisten materiaalien tai palvelujen lataamisesta ja/tai käyttämisestä. Toimittaja suosittelee asiakkaita minimoimaan arvokkaiden tietojen menetysten riskin, minkä voi tehdä varmuuskopioimalla tietokannan ja muut arkaluonteiset tiedot säännöllisesti ulkoisille asemille. Toimittaja ei voi auttaa kadonneiden tai vioittuneiden tietojen palauttamisessa. Jos Toimittaja tarjoaa varmuuskopiointipalveluja käyttäjien tietokantatiedostoille käyttäjien tietokoneissa ilmenevien vikojen tai tehtävien poistojen varalta, kyseiset varmuuskopiointipalvelut eivät sisällä mitään takuita eivätkä aseta Toimittajaa mihinkään vastuuseen asiakkaan suhteen.

Password Manager -ohjelmisto EI seuraa Internet-selaustasi millään tavalla. Password Manager -ohjelmisto EI kerää eikä lähetä tietoja sivustoista, joilla olet käynyt, eikä selaushistoriatietojasi millekään taholle. Jotkin Password Manager -ohjelmiston versiot saattavat tukea käyttäjän tunnistusta verkkosivustoissa ja ohjelmissa, joista ilmoitat Toimittajalle graafiseen käyttöliittymään sisältyvällä työkalulla. Tällaisia tietoja ei lähetetä ilman ohjelmassa tehtävillä valinnoilla antamaasi vahvistusta, jolla ilmaiset, että hyväksyt verkkosivuston tai ohjelman nimen lähettämisen. Tälla tavalla lähetetyillä tiedoilla pyritään tyypillisesti parantamaan Password Manager -ohjelmiston toimivuutta.

Käyttämällä Password Manager -ohjelmistoa hyväksyt, että ohjelmisto saattaa muodostaa yhteyden Toimittajan palvelimiin silloin tällöin tarkistaakseen käyttöoikeustiedot, saatavilla olevat korjaustiedot, Service Pack -paketit ja muut Password Manager -ohjelmiston käyttöä mahdollisesti parantavat, ylläpitävät tai muokkaavat päivitykset. Ohjelmisto saattaa lähettää yleisiä Password Manager -ohjelmiston toimintaan liittyviä järjestelmätietoja.

5. Asennuksen poistamiseen liittyvät tiedot ja ohjeet

Kaikki tietokannassa olevat tiedot, jotka haluat säilyttää, on vietävä ennen Password Manager -ohjelmiston asennuksen poistamista.